Geld lenen kost geld

Gemeente Garantie Is in 1995 vervangen door:

Nationale Hypotheek Garantie

Home | Wie Zijn Wij?


Gemeentegarantie heet tegenwoordig NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam Waarborgfonds garant voor
de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Wat zijn de voordelen van NHG?

Voordeliger

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen
tot 0,5%.
Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel.

Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,28% over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

Veilig

Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, (echt)scheiding en arbeidsongeschiktheid.

meer....

vrijblijvende offerte aanvragen

voor een

hypotheek mèt NHG KORTINGstempel